13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย สำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ ด้วยใจรัก และภักดี